...

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKİP PLATFORMU KULLANIM KILAVUZU

Öğrencilerimizin ders dışı toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen sosyal, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif alanlardaki çalışmalara katılım sürelerini takip etmek amacı ile Bilimsel Kültürel etkinlik takip platformu oluşturulmuştur.

Etkinlik Takip Sistemi;
  • Etkinlik olduğu gün etkinliğin olduğu yerde hazır bulunacaktır.
  • Bilgisayar, Kiosk veya el terminali aracılığıyla kullanılabilmektedir.
  • Sistem öğrencinin etkinliğe giriş ve çıkış sürelerini temel alarak etkinlikte kalma süresini belirlemektedir. Bundan dolayı öğrenci etkinliğe girerken ve etkinlikten çıkarken kartını sisteme okutmalıdır.
  • Etkinlik başlamadan 15 dakika önce etkinlik giriş kayıtları alınmaya başlanmaktadır.
  • Etkinlik çıkış kaydının alınabilmesi için etkinlikte en az 30 dakika kalınmalıdır.
  • Etkinlik bittikten 15 dakika sonraya kadar çıkış kaydı alınmaktadır.(Çıkış kaydı için etkinliğin fiili olarak bitme saati temel alınmaktadır.)
  • Gün boyu olan etkinlikler Öğleden Önce ve Öğleden Sonra olmak üzere iki seans olarak ayarlanacaktır.
  • Her etkinlik için öğrenci en fazla 120 dakika alabilecektir.
Akademik Personelimiz;
Sayfa Görüntüsü;

Öğrencilerimiz;
Sayfa Görüntüsü;

  • Sisteme kartlarını okutmalı ve sistemin verdiği uyarılara dikkat etmelidir.
Sistem Uyarıları;
Etkinlik yoksa sistem yandaki uyarıyı verecektir: 

Giriş kaydı başarılı olarak alındığından sistem yandaki uyarıyı verecektir: 

Giriş kaydı alındıktan sonra 30 Dakika beklenmeden kart okutulduğunda yandaki uyarı alınacaktır: 

Çıkış kaydı başarılı olarak alınırsa sistem yandaki uyarıyı verecektir. 

Sistemde belirtilen etkinlik saati gelmemişse veya geçmişse sistem yandakiuyarıyı verecektir: 

Akıllı kartınız ile ilgili bir sorun varsa sistem yandaki uyarıyı verecektir: